رفتن به محتوای اصلی
x

تاریخچه دانشکده

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی پس از انجام مراحل اداری و تصویب شورای عالی گسترش دانشگاهها،در ساختمان قبلی بهداشت مدارس واقع در خیابان بزرگمهر کوچه قرارگاه تاسیس وراه اندازی شد،فعالیت های دانشکده به طور رسمی از مهر ماه سال ۱۳۷۲ با انتقال گروه مدیریت فن آوری واطلاعات سلامت (گروه مدارک پزشکی )از دانشکده پرستاری و مامائی و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و کتابداری پزشکی آغاز گردید.

دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی دارای شش گروه آموزشی بوده که در مقاطع مختلف به تربیت نیروهای متخصص می پردازد.

۱-گروه مدیریت خدمات بهداشتی،درمانی

۲-گروه مدیریت فن آوری اطلاعات سلامت

۳-گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

۴-گروه دروس عمومی

۵- گروه سلامت و رفاه اجتماعی

۶- گروه زبان خارجی

علاوه بر آن دانشکده مدیریت در سال ۱۳۸۴ با تاسیس واحد تحصیلات تکمیلی و با پذیرش ۴ دانشجو  در رشته آموزشی مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت و در سال ۱۳۸۸ کارشناسی ارشد کتابداری و در سال ۱۳۸۹ با ایجاد کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و در سال ۱۳۹۳ با ایجاد رشته کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت و همچنین دوره های Ph.Dدر رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و کتابداری پزشکی و در سال ۱۳۹۴ با ایجاد دوره کارشناسی ارشد رشته سلامت و رفاه اجتماعی فعالیت های خود را در حوزه تحصیلات تکمیلی ادامه داد.

همگام با رشد دوره های تحصیلات تکمیلی ، فعالیت های پژوهشی دانشکده مدیریت در ابعاد مختلف توسعه یافت و علاوه بر کتابخانه دانشکده که از سال ۱۳۷۲ راه اندازی شد، مراکز تحقیقاتی سه گانه مرتبط با رشته های تخصصی دانشکده در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ موفق به اخذ موافقت اصولی برای انجام فعالیت های پژوهشی شدند. این مراکز  عبارتند از:

۱- مرکز تحقیقات مدیریت واقتصاد سلامت

۲- مرکز تحقیقات فن آوری اطلاعات در امور سلامت

۳- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 این مراکز در سال ۱۳۹۴ تجمیع شده و تحت عنوان معاونت مجموعه مراکز پژوهشی دانشکده مدیریت به فعالیت های پژوهشی خود وسعت بخشیدند.

در کنار این فعالیت ها مجله مدیریت اطلاعات سلامت در سال ۱۳۸۳ شروع به کار نمود و هم اکنون این مجله در نمایه ISC ایندکس می شود.

تشکل های مختلف دانشجویی در راستای فعالیت های تخصصی، پژوهشی و فرهنگی برای ارتقاء فعالیت های گروهی دانشجویان در دانشکده وجود دارند که عبارتند از کمیته پژوهش های دانشجویی ،کانون مدیریت سلامت ،کانون مدیریت اطلاعات سلامت ،کانون کتابداری واطلاع رسانی پزشکی،بسیج دانشجوئی و شورای صنفی دانشجویان.