رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه سخنرانی با عنوان" کاربرد اقتصاد رفتاری و تئوری تلنگر در ارتقا تصمیمات مرتبط با سلامت" 

جلسه سخنرانی با عنوان" کاربرد اقتصاد رفتاری و تئوری تلنگر در ارتقا تصمیمات مرتبط با سلامت"  با ارائه خانم دکتر معینی دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی به همت دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان اصفهان و مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  برای نمایندگان سازمان های استان اصفهان روز سه شنبه  ۱۱ اردیبهشت 1403 در محل معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مفهوم اقتصاد رفتاری معرفی شد و سپس مصادیق تلنگرها برای ارتقا سلامت شهروندان معرفی شدند.