رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید مدیر سازمان دانشجویان بین الملل وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هیات همراه از مرکز زبان آموزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیر سازمان دانشجویان بین الملل وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هیات همراه از مرکز زبان آموزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز سه شنبه 19 دیماه 1402 بازدید نمودند.