رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید اعضای برد مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت از دانشکده

اعضای برد مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 19 و 20 دیماه از گروه و دانشکده بازدید نمودند و امکانات گروه و اساتید را مورد ارزیابی قرار دادند.