رفتن به محتوای اصلی
x

نشست صمیمانه مدیر و اعضاء گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت با دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت

نشست صمیمانه مدیر و اعضاء گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت با دانشجویان گروه روز دوشنبه 8 خردادماه 1402 در سالن شهید حریرچیان دانشکده برگزار گردید.