رفتن به محتوای اصلی
x

راه اندازی مرکز زبان آموزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز زبان آموزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به همت آقای دکتر علیرضا رحیمی -رئیس دانشکده- آقای دکتر مجتبی کرباسی -مدیر گروه زبان انگلیسی- و معاونت آموزشی دانشگاه، روز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی راه اندازی شد. امید است این مرکز بتواند خدمات مفید به دانشجویان ارائه نماید.