خدمات

نام و نام خانوادگی:
آقای داود علی مهدی  
سمت:  
امور خدمات
پست الکترونیک:
 

تلفن:

۰۳۱-۳۷۹۲-۵۲۰۰

 

نام و نام خانوادگی:
خانم مهناز فروغی  
سمت:  
امور خدمات
پست الکترونیک:
 

تلفن:

۰۳۱-۳۷۹۲-۵۱۹۶
 
نام و نام خانوادگی:
آقای اسماعیل بکرانی  
سمت:  
امور خدمات
پست الکترونیک:
 

تلفن:

۰۳۱-۳۷۹۲-۵۱۸۴

 

نام و نام خانوادگی:
آقای محمود عندلیب  
سمت:  
امور خدمات
پست الکترونیک:
 

تلفن:

۰۳۱-۳۷۹۲-۵۲۰۰

 

نام و نام خانوادگی:
آقای نصرا... امامی  
سمت:  
امور خدمات
پست الکترونیک:
 

تلفن:

۰۳۱-۳۷۹۲-۵۱۸۳
 
نام و نام خانوادگی:
آقای محمد واسعی  
سمت:  
خدمات و آبدارخانه
پست الکترونیک:
 

تلفن:

۰۳۱-۳۷۹۲-۵۱۸۳
نام و نام خانوادگی:
آقای حاجعلی احمدی  
سمت:  
خدمات و آبدارخانه
پست الکترونیک:
 

تلفن:

۰۳۱-۳۷۹۲-۵۱۸۴

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کد پستی:۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

تلفن:۲۰۲۷-۳۷۹۲۲۰۲۶-۰۳۱

نمابر:۳۶۶۸۴۷۹۹-۰۳۱

به کانال سروش دانشکده بپیوندید

 

 

تعداد بازدیدکنندگان

  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:۲۵۵
    • این هفته:۵,۳۸۴
    • این ماه:۲۱,۳۰۸
    • این سال:۲۸۵,۸۱۱

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.