سایت های مفید

 

 

 

لینک های تامین منابع رایگان

مقالات فارسی

 

مقالات لاتین

 

کتابهای الکترونیک فارسی

 

 

کتابهای الکترونیک لاتین

 

پایان نامه های داخلی و خارجی

 

www.noormags.com

http://gen.lib.rus.ec/‎scimag

www.‎98ia.com

http://golibgen.io

www.mhrn.net

www.civilica.com

 

www.takbook.com

 

www.theses.org

www.sid.ir

 

www.irpdf.com

 

 

 

 

www.parsbook.org

 

 

    www.irebooks.com    
    www.farsibooks.ir    
   

www.readbook.ir

   
    www.ketabesabz.com    

درگاه های اطلاعاتی معتبر

 

سایت های مهم علمی پژوهشی
 

 

بانک های اطلاعاتی تخصصی و پرکاربرد مربوط به رشته های دانشکده

کتابخانه های بزرگ دنیا

راهنمای سمینارهای داخلی و خارجی

اطلاعات عمومی کشورها

www.digitallibraryplus.com

Proquest

کتابخانه ملی ایران

 

LISNA

www.worldatlas.com

www.daneshyar.net

Emerald

کتابخانه ملی آمریکا

 

 

 

www.libdl.ir

Eric

کتابخانه ملی انگلیس

 

 

 

بروزرسانی اطلاعات ۹۵/۸/۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کد پستی:۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

تلفن:۲۰۲۷-۳۷۹۲۲۰۲۶-۰۳۱

نمابر:۳۶۶۸۴۷۹۹-۰۳۱

به کانال تلگرام دانشکده بپیوندید


 

تعداد بازدیدکنندگان

  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:۴,۵۴۳
    • این هفته:۲۴,۵۶۴
    • این ماه:۵۷,۰۴۶
    • این سال:۴۴۱,۲۹۹

ورود کاربر