معاون آموزشی

 نام و نام خانوادگی:

دکتر سکینه سقائیان نژاد

 سمت:

معاون آموزشی

لاین تحقیقاتی:

منابع اطلاعاتي و توليد اطلاعات در سيستم هاي درماني

پست الکترونیک:

Saghaeiannejad@mng.mui.ac.ir

 تلفن:

۳۷۹۲-۵۱۴۵,۳۷۹۲-۵۱۵۳

 رزومه

وظايف:

۱.  تدوين و پيشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب.

۲. انجام بررسيهای لازم در زمينه تغيير يا توسعه برنامه های درسی وتطبيق با نيازهای علمی پزشکی و اقتصادی کشور.

۳. تهيه و پيشنهاد آئين نامه های لازم جهت امتحانات و پيشرفت های آموزشی دانشکده.

۴. برقراری ارتباط  با ساير موسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشور به منظور انجام مبادلات علمی.

۵.  نظارت بر کار واحد های تابعه و حصول اطمينان از حسن اجرای وظائف آنها از طريق کنترل مستقيم.

۶. نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب کتب درسی و اظهار نظر در مورد محتوای دروس.

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کد پستی:۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

تلفن:۲۰۲۷-۳۷۹۲۲۰۲۶-۰۳۱

نمابر:۳۶۶۸۴۷۹۹-۰۳۱

به کانال تلگرام دانشکده بپیوندید


 

تعداد بازدیدکنندگان

  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:۱,۸۷۳
    • این هفته:۱۴,۷۵۳
    • این ماه:۷۸,۶۹۷
    • این سال:۴۸۲,۱۵۳

ورود کاربر