مصوبات

جلسات روزهای یکشنبه هر هفته ساعت ۱۲:۳۰ سالن شهید برونسی

 

اولین نشست۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۰ سالن تعالی دریافت صورت جلسه
دومین نشست ۲۹ آذرماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۰ سالن شهید برونسی دریافت صورت جلسه

سومین نشست ۶ دی ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۰ سالن شهید برونسی

دریافت صورت جلسه

 

چهارمین نشست ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۰ سالن شهید برونسی دریافت صورتجلسه
پنجمین نشست ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۰ سالن شهید برونسی دریافت صورتجلسه
ششمین نشست ۳ اسفندماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۰ سالن شهید برونسی دریافت صورتجلسه
هفتمین نشست ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ سالن شهید برونسی دریافت صورتجلسه
هشتمین نشست ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ سالن شهید برونسی دریافت صورتجلسه
نهمین نشست ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۰ سالن شهید مطهری دریافت صورتجلسه

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کد پستی:۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

تلفن:۲۰۲۷-۳۷۹۲۲۰۲۶-۰۳۱

نمابر:۳۶۶۸۴۷۹۹-۰۳۱

به کانال تلگرام دانشکده بپیوندید


 

تعداد بازدیدکنندگان

  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:۸۱۷
    • این هفته:۱۴,۷۳۵
    • این ماه:۸۶,۷۵۰
    • این سال:۴۷۸,۳۴۸

ورود کاربر