هیات علمی

 نام و نام خانوادگی:

رضا ترابی

 

 سمت:

مدیر گروه

لاین تحقیقاتی:

-

پست الکترونیک:

torabi@mng.mui.ac.ir

 تلفن:

 ۳۷۹۲-۵۱۳۰

 cv

 نام و نام خانوادگی:

دکتر احمد اخوت

 

 سمت:

 

لاین تحقیقاتی:

-

پست الکترونیک:

okhovat@mng.mui.ac.ir

 تلفن:

 ۳۷۹۲-۵۱۳۵

 cv

 نام و نام خانوادگی:

مجتبی کرباسی

 سمت:

 

لاین تحقیقاتی:

-

پست الکترونیک:

Karbasi@mng.mui.ac.ir

 تلفن:

 ۳۷۹۲-۵۱۳۴

 cv

 نام و نام خانوادگی:

دکتر زهرا اکبری

 سمت:

 

لاین تحقیقاتی:

-

پست الکترونیک:

akbari@mng.mui.ac.ir

 تلفن:

 ۳۷۹۲-۵۱۳۳

 cv

 نام و نام خانوادگی:

 دکتر مرضیه نزاکت الحسینی

 سمت:

 

لاین تحقیقاتی:

 -

پست الکترونیک:

m.nezakat@mng.mui.ac.ir

 تلفن:

 ۳۷۹۲-۵۱۳۶

 cv

 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

کد پستی:۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

تلفن:۲۰۲۷-۳۷۹۲۲۰۲۶-۰۳۱

نمابر:۳۶۶۸۴۷۹۹-۰۳۱

به کانال تلگرام دانشکده بپیوندید


 

تعداد بازدیدکنندگان

  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:۱,۷۱۶
    • این هفته:۱۱,۹۶۲
    • این ماه:۵۰,۴۰۷
    • این سال:۴۹۲,۳۹۰

ورود کاربر